Yahoo Italia Ricerca nel Web

  1. Circa 28 risultati di ricerca

  1. Katolicyzm – jeden z głównych odłamów chrześcijaństwa, najliczniejsze wyznanie chrześcijańskie, oparte na Piśmie Świętym i Tradycji apostolskiej. W jego skład wchodzą różne denominacje , odwołujące się do wspólnego dziedzictwa.

  2. The Catholic Church in South Africa is part of the worldwide Catholic Church composed of the Latin Church and 23 Eastern Catholic Churches, of which the South African church is under the spiritual leadership of the Southern African Catholic Bishops Conference and the Pope in Rome.

  3. Katolicyzm. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg).

  4. The following is an incomplete list of notable individuals who converted to Catholicism from a different religion or no religion