Yahoo Italia Ricerca nel Web

  1. Circa 39 risultati di ricerca

  1. Wydarzenia w Polsce. 30 czerwca – w lochach wileńskiego ratusza wykonano wyrok śmierci na włoskim kalwiniście Franco de Franco.; 2 i 3 lipca – w Wilnie doszło do zamieszek na tle religijnym podczas których katoliccy fanatycy spalili ewangelicki kościół a w wyniku pobicia zmarł minister ewangelicki Marcin Tertulian.

  2. Like the 1611 edition, the 1769 Oxford edition included the Apocrypha, although Blayney tended to remove cross-references to the Books of the Apocrypha from the margins of their Old and New Testaments wherever these had been provided by the original translators. It also includes both prefaces from the 1611 edition.

  3. Wojna polsko-szwedzka o Inflanty 1600–1611 stanowiła dalszy ciąg szwedzko-polskich sporów dotyczących podziału ziem dawnego zakonu kawalerów mieczowych. Dodatkowym czynnikiem była walka o tron szwedzki między Karolem Sudermańskim a Zygmuntem III Wazą .

  4. The 1611th Air Transport Wing is an inactive United States Air Force unit. Its last was assigned to the Eastern Transport Air Force, Military Air Transport Service, stationed at McGuire Air Force Base, New Jersey.

  5. Nokia 1610 (NHE-5) on Nokian valmistama GSM-puhelin.Se julkaistiin talvella 1996. Puhelimessa oli yksivärinen nestekidenäyttö johon mahtui kaksi tekstiriviä. . Käyttöohjekirjassa ei mainittu tekstiviestien lähettämismahdollisuutta, mutta ainakin syksystä 1996 lähtien myydyissä laitteissa se oli

  6. Margherita d'Austria (Graz, 25 dicembre 1584 – San Lorenzo de El Escorial, 3 ottobre 1611) è stata regina consorte di Spagna e Portogallo per il suo matrimonio con Filippo III, dal 1598 fino alla morte.

  7. Venne creato da Shakespeare per Miranda, un personaggio de La tempesta (), da cui prende il nome il satellite di Urano Miranda.Si basa sul latino mirandus, "ammirabile", "degno di ammirazione" (gerundio di mirari, "ammirare"); è quindi affine per significato a Séaghdha e Mirella.