Yahoo Italia Ricerca nel Web

 1. Circa 44 risultati di ricerca

 1. Like the 1611 edition, the 1769 Oxford edition included the Apocrypha, although Blayney tended to remove cross-references to the Books of the Apocrypha from the margins of their Old and New Testaments wherever these had been provided by the original translators. It also includes both prefaces from the 1611 edition.

 2. Johannes Hevelius (in German also known as Hevel; Polish: Jan Heweliusz; () 28 January 1611 – 28 January 1687) was a councillor and mayor of Gdańsk (Danzig), in the Polish–Lithuanian Commonwealth.

 3. Wojna polsko-szwedzka o Inflanty 1600–1611 stanowiła dalszy ciąg szwedzko-polskich sporów dotyczących podziału ziem dawnego zakonu kawalerów mieczowych. Dodatkowym czynnikiem była walka o tron szwedzki między Karolem Sudermańskim a Zygmuntem III Wazą .

 4. In 1611, Kuzma Minin and Dmitry Pozharsky formed a new army to launch an uprising against the Polish occupiers. The Poles eventually withdrew from Moscow in September 1612 after pillaging and burning the city. When news reached Sigismund he hurried with a relief force, but was unable to commence an attack.

 5. Wydarzenia w Polsce. 30 czerwca – w lochach wileńskiego ratusza wykonano wyrok śmierci na włoskim kalwiniście Franco de Franco.; 2 i 3 lipca – w Wilnie doszło do zamieszek na tle religijnym podczas których katoliccy fanatycy spalili ewangelicki kościół a w wyniku pobicia zmarł minister ewangelicki Marcin Tertulian.

 6. en.wikipedia.org › wiki › Empty_stringEmpty string - Wikipedia

  Formal theory. Formally, a string is a finite, ordered sequence of characters such as letters, digits or spaces. The empty string is the special case where the sequence has length zero, so there are no symbols in the string.

 7. it.wikipedia.org › wiki › OdescalchiOdescalchi - Wikipedia

  Storia Linea primogenita (Erba-Odescalchi) Papa Innocenzo XI (1611–1689). La linea primogenita della famiglia Odescalchi ottenne i seguenti titoli nobiliari: nobili romani, coscritti della nobiltà romana, patrizi milanesi, patrizi genovesi, patrizi onorari di Ferrara, nobili di Mandonico, nobili di Ascoli e di Tarquinia, principi, principi del S.R.I., principi di Bassano, duchi di Sirmio ...