Yahoo Italia Ricerca nel Web

  1. Circa 44 risultati di ricerca

  1. Anna of Saxony (23 December 1544 – 18 December 1577) ... Franeker, 13 June 1588), married on 25 November 1587 to William Louis, Count of Nassau-Dillenburg.

  2. de.wikipedia.org › wiki › AnnaAnna – Wikipedia

    Anna von Nassau-Dillenburg (* ca. 1441; † 1513), durch Heirat Herzogin und Regentin von Braunschweig-Lüneburg sowie letzte Gräfin von Katzenelnbogen; Anna von Brandenburg (1487–1514), durch Heirat Königin von Dänemark und Norwegen, sowie Herzogin von Schleswig-Holstein-Gottorf

  3. Stadhouder van Friesland (1584-1620), Groningen (1595-1620) en Drenthe (1596-1620). Volgde zijn vader op als graaf van Nassau-Dillenburg. Trouwde Franeker, 25 november 1587 met Anna van Nassau (Breda, 5 november 1563 - Franeker, 13 juni 1588 Jul.). Jan VII "de Middelste" (Slot Siegen, 7 juni 1561 - aldaar, 27 september 1623).

  4. Anna (31 oktober 1562, vrijwel direct daarna overleden, maar wel nog bij leven katholiek gedoopt) Anna (5 november 1563 – 13 juni 1588), trouwde met Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg; Maurits (8 december 1564 – vóór 5 maart 1565) Maurits (de latere stadhouder) (14 november 1567 – 23 april 1625)

  5. William the Silent (24 April 1533 – 10 July 1584), also known as William the Taciturn (translated from Dutch: Willem de Zwijger), or, more commonly in the Netherlands, William of Orange (Dutch: Willem van Oranje), was the main leader of the Dutch Revolt against the Spanish Habsburgs that set off the Eighty Years' War (1568–1648) and resulted in the formal independence of the United ...

  6. Het huwelijk was tegen de zin van Jan VI de Oude (Jan VI van Nassau-Dillenburg) vanwege de schulden van Willem van Oranje. Een ander beletsel was het gegeven dat zij neef en nicht waren. Gereformeerde theologen gaven hierover een instemmend advies. Anna kreeg uit het sterfhuis van Willem van Oranje een jaarrente van 2.000 gulden

  7. Filips Willem (Buren, 19 december 1554 - Brussel, 20 februari 1618), prins van Oranje, graaf van Nassau, graaf van Buren, was de oudste zoon van Willem van Oranje en zijn eerste echtgenote Anna van Egmont