Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

 1. tv.nrk.no › serie › dagsrevyenDagsrevyen - NRK TV

  Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon med utenriksmagasin, sport og vær.

  • Dagsrevyen

   Dagsrevyen - Dagsrevyen - NRK TV

  • I Går

   I Går - Dagsrevyen - NRK TV

 2. 26 mag 2022 · En person kritisk skadd etter droneangrep i Israel. Den israelsk-palestinske konflikten.

 3. en.wikipedia.org › wiki › DagsrevyenDagsrevyen - Wikipedia

  Dagsrevyen (English: The Daily Review) is the daily evening news programme for the Norwegian television channel NRK1, the main channel of the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), broadcast at 7 pm.

  • Måtte Ta EIT Vegval
  • Endra Journalistikken
  • Kamp Om Forma
  • NY Konkurranse
  • Tunge Endringar
  • Endra Sjåarvanar
  • Vegen Framover

  Det var usemje internt om kva slags journalistikk Dagsrevyen skulle lage. På den eine sida stod dei som meinte Dagsrevyen skulle vente på at nyheitene skjedde, og så skulle dei fortelje kva som hadde skjedd. På den andre sida stod dei som meinte Dagsrevyen burde vere meir aktiv og drive undersøkande journalistikk. Det blei den aktive forma som ette...

  Utover på 1970-talet fekk Dagsrevyen ein sterk posisjon i folket. Det blei flaggskipet til NRK på TV. Folk benka seg framfor fjernsynsapparatet for å få ei oppsummering av dei viktigaste nyheitene. I mange heimar var dette eit fast ritual som gjentok seg kvar kveld. Redaksjonen laga også debattprogram og spesialprogram i samband med store hendingar...

  Dei interne kampane i Dagsrevyen har følgd programmet heilt sidan starten. I 2017 gav Viggo Johansen ut memoarboka «Her er Dagsrevyen – Makten og menneskene bak nyhetene». Han jobba i Dagsrevyen i over 30 år som reporter, korrespondent, programleiar og sjef. – Det har vore mange kampar både internt og eksternt. Men eg trur dette har gjort Dagsrevye...

  Då TV 2 kom på lufta i 1992, oppstod det ein ny konkurransesituasjon for NRK, og både Dagsrevyen og dei andre TV-redaksjonane måtte skjerpe seg og fornye seg før oppstarten. Eitt av grepa som blei gjort i Dagsrevyen, var å flytte sendinga frå 1930 til 19. Meininga var at programmet skulle leie folket inn i TV-kvelden. Det gjorde at TV 2 måtte velje...

  Men også Berntzen fekk kjenne på den interne striden i redaksjonen. For å møte konkurransen frå TV 2 måtte dei omorganisere. Den teknologiske utviklinga gjorde at TV 2 kunne sende ut einmannsteam, som gjorde det billegare å lage nyheitssendingar. – Vi hadde ein tungrodd organisasjon med motstand mot omorganisering. Og det blei enda tyngre då vil vi...

  Åra fram mot tusenårsskiftet var gode år for Dagsrevyen, og blir rekna som gullalderen. Dei gode tala heldt også fram nokre år inn på 2000-talet, og toppa seg i 2003. Då var det i snitt 865.000 personar som såg 19-sendinga kvar dag. Det vil seie at 70 prosent av dei over 12 år som såg TV på det tidspunktet, valde Dagsrevyen. Men dei siste åra har T...

  Dei har også gjort brukarundersøkingar for å finne ut kva folk ønsker seg av nyheiter. Det viser at nyheitsinteresserte nordmenn vil ha både det lokale og det globale. I tillegg ønsker mange seg konstruktiv journalistikk. – Vi skal fortelje om ting som er vondt og vanskeleg, men det er også viktig at vi kan fortelje om ting som går bra og at det og...

 4. Dagsrevyen: With Atle Bjurstrøm, Hallvard Sandberg, Erna Solberg, Terje Alsvik Walløe. Daily news, sports and weather from Norway and abroad.

  • (131)
  • 1958-09
  • News
 5. 15 lug 2015 · The unique intro to Dagsrevyen, "The Daily Review," that first aired 20. August 2007.©NRK

  • 15 sec
  • 54,7K
  • James Carnmal
 6. 15 apr 2019 · Evolution of the intros for Dagsrevyen by the public Norwegian broadcaster NRK.Signation: 0:001958-1964: 0:121964-1975: 0:211975-1981: 0:371981-1987: 0:44198...

  • 9 min
  • 28,9K
  • Intro Collector