Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 8 giu 2024 · Yo Joe! Cobra returns once again with its most fiendish plot yet and it's up to G.I. JOE to defeat them once more! Pick one of the real American heroes, gear up, and get straight into the fight in this retro side-scrolling beat 'em up - and make Cobra RETREAT yet again!

  2. Parta G. I. Joe musí odvracet útoky teroristické organizace zvané COBRA, která chce ovládnout svět. Elitní teroristický zabiják ninja Storm Shadow vyrostl a byl pokrevním bratrem na opačné straně stojícího Snake-Eyese, což nám celý příběh zkomplikuje.

  3. 8 giu 2024 · Parta G. I. Joe musí odvracet útoky teroristické organizace zvané COBRA, která chce ovládnout svět. Elitní teroristický zabiják ninja Storm Shadow vyrostl a byl pokrevním bratrem na opačné straně stojícího Snake-Eyese, což nám celý příběh zkomplikuje.