Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 1 giorno fa · Mickey Goldmill: allenatore di Rocky, una figura paterna per lui. Ex pugile lui stesso, Mickey è appassionato di boxe. Età scenica: dai 50 ai 70 anni. Tessitura vocale: SI3 – RE3. Brano da presentare: In the ring; Gaso: Uno spietato strozzino che impiega Rocky. Età scenica: dai 40 ai 50 anni. Genere maschile. Tessitura vocale: MI4 – RE3.

  2. 1 giorno fa · Poppis att sjunga indiepop i söderort. Den här terminen har Enskede indiekör ägnat åt sångteknik, "man behöver göra det också". Till hösten hoppas de på att det blir en konsert. Uppvärmning, sen sång. En gång i veckan repeterar Enskede indiekör i Hammarbykyrkan. 70 personer står i kö för att bli medlemmar.