Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. Södra Latins gymnasium, med anor från år 1654, förenar kultur, internationalisering och vetenskap i en trygg och välkomnande miljö. Respekt för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi högt.

  2. en.wikipedia.org › wiki › Södra_LatinSödra Latin - Wikipedia

    Södra Latin, officially Södra Latins gymnasium, ("Southern Latin" in Swedish) is an upper secondary school ("gymnasieskola"), situated in Södermalm, Stockholm. The current school building was inaugurated in 1891.

  3. Södra Latins gymnasium, även kallad Södra Latin, är en kommunal gymnasieskola belägen vid Skaraborgsgatan 14 på Södermalm i Stockholm. Skolan är, med anor från 1654, en av Sveriges äldsta. Den har elever i fyra nationella program.

  4. Södra Latin gymnasium är en skola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en varm, trygg och välkomnande miljö. Respekt för varandra och rätt att vara sig själv värderar vi högt.

  5. Södra Latins gymnasium - Stockholms stad. Gymnasieskola. Hitta gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Södra Latins gymnasium. Skaraborgsgatan 14. Visa på karta. Spara som favorit. Södra Latins gymnasium, med anor från år 1654, förenar kultur, internationalisering och vetenskap i en varm, trygg och välkomnande miljö.

  6. Södra Latins gymnasium erbjuder vi en mängd intressanta och spännande kurser som individuellt val. Du kan använda det individuella valet till att bredda din utbildning med kurser från andra program och på så sätt vidga din högskolebehörighet. Eller du kan välja kurser inom det egna programmets område och på så sätt fördjupa dina kunskaper.

  7. Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en varm, trygg och välkomnande miljö. Respekten för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på vår skola.