Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. Svenska normallyceum i Helsingfors (Norsen) was a Swedish school in the Kaartinkaupunki district of Helsinki between 1864 and 1977. The school was only for boys until 1974 when it became a co-educational school.

  2. 11 lug 2019 · Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också en finskspråkig avdelning.

  3. Svenska normallyceum, Norsen, var en svenskspråkig skola i stadsdelen Gardestaden i Helsingfors mellan 1864 och 1977. [1] Skolan var endast för pojkar till år 1974 då den blev samskola.

  4. 11 lug 2019 · Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också en finskspråkig avdelning.

    • 050 3261255
  5. Svenska Normallyceum grundades år 1864 ursprungligen som pojkskola och år 1974 blev det samskola. Den av Hampus Dahlström ritade byggnaden på bilden färdigställdes år 1880. Visa på kartan.

  6. Normallyceum i Helsingfors (”Norssi”) är en övningsskola med årskurs 1–5 och 7–9 i grundskolan samt gymnasium som är en del av pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. I grundskolan går cirka 400 elever och i gymnasiet cirka 245 elever. Vid gymnasiet finns 80 platser för nya elever.

  7. Normallyceum i Helsingfors är en övningsskola som hör till Helsingfors universitets Pedagogiska fakultet och som omfattar grundskolans årskurser 1–5 och 7–9 samt gymnasiet. Grundskolan har cirka 400 elever och gymnasiet cirka 245. Gymnasiet har 80 nybörjarplatser.